Sos. Pantelimon nr.25, sector 2, Bucuresti | Tel/Fax: 021 252 78 86
Acasa Oferta Educationala Prezentare Resursa Materiala Resursa Umana Evenimente Galerie Foto Contact
Conducerea scolii:
 prof. Stoenescu Nicoletta Mariana – director
 prof.ing. Dick Viorica Doina – director adjunct
O SCOALĂ DE EXCELENŢĂ TEHNICĂ PENTRU VIITOR
 

PREZENTARE

Scurt istoric
In anul 1948 această unitate de învăţământ a fost înfiinţată sub denumirea de “Şcoala Profesională de Electrotehnică” , având 12 clase cu un efectiv de 360 elevi şi 18 profesori.
Şcoala a fost subordonată de către Electromagnetica de la înfiinţare şi până în anul 1977 când a trecut sub patronajul Intreprinderii Steaua Roşie, apoi în 1984 a fost preluată de Intrepriderea Electronica Industrială. Denumirile exacte ale şcolii începând cu anul 1948 au fost:
1948 - 1957 – Şcoala Profesională de Electrotehnică “Vestitorul”
1957 - 1961 – Grup Şcolar Grigore Preoteasa
1961 - 1976 – Şcoala profesională Electromagnetica
1976 - 1985 – Liceul Industrial nr. 14
1985 - prezent - Grup Şcolar Electronica Industrială


Flexibilitatea si adaptabilitatea la cerinţele pieţei forţei de mună este reliefată de multitudinea calificărilor pe care le poate oferi in prezent şcoala noastră.
Liceu - forma de învăţământ: zi şi frecvenţă redusă
- profil real, specializarile: matematică-informatică şi ştiinţe ale naturii
- profil tehnic calificările: tehnician tehnică de calcul, tehnician în automatizări, tehnician mecatronist, tehnician instalaţii electrice, tehnician electronist, tehnician electrotehnist, tehnician electromecanic, tehnician prelucrări mecanice
Şcoala de Arte şi Meserii
- domeniile: electronică şi automatizări, electric, electromecanic, mecanic

Dotare
Pentru susţinerea ofertei educaţionale, resursele noastre materiale sunt repartizate în trei clădiri înconjurate de un frumos parc verde. În corpul A sunt 22 săli de clasă şi 8 laboratoare: AEL, informatică, electronică, electrotehnică, mecatronică, fizică, chimie şi biologie. Toate laboratoarele sunt dotate cu aparatură nouă, modernă, astfel încât elevii au la absolvire competenţele necesare integrării rapide la locul de muncă.Tot în corpil A sunt: biblioteca, cabinetul medical, cabinetul psihopedagogic, secretariatul şi alte incăperi administrative.În corpurile B şi C sunt sala de sport si 6 ateliere-şcoală: 2 electrotehnica, 1 electromecanica, 1 electronica, 1 lacatuserie, 1 prelucrari prin aschiere. Scoala are in dotare un numar de 60 calculatoare, conexiune Internet prin fibra optica si 17 dispozitive periferice

 

 
 
Copyright © 2008 Grup Scolar Electronica Industriala | Design: Palangeanu Lucian